Spillevett & Online Casino

I følge en undersøkelse gjort av Universitetet i Bergen for Lotteritilsynet, ble det anslått at så mye som 90.000 nordmenn har problemer med spilling, hvorav 22.000 av disse har alvorlige problemer. Undersøkelsen er delvis gjengitt på Aftenposten.no, mai 2014. Disse tallene tilsvarer mellom 1-2% av Norges befolkning.

Spillevett: ansvarlig spill på online casino header

Pengespill og gambling er spennende, underholdende og gøyal form for underholdning. Som med alt annet kan det også dessverre være en kilde til problemer, og i verste fall – alvorlig spillavhengighet. Spillevett handler om å ha et sunt forhold til spill, og ikke la det påvirke ens eget liv på en negativ måte. Dette er spesielt viktig når man spiller med ekte penger som innsats, i forbindelse med online casino og andre, utenlandske pengespill på nett generelt.

Ifølge estimater gjort av Lotteri- og Stiftelsestilsynet for 2013, spilte nordmenn for mellom 11-15 milliarder NOK på online casino og andre, utenlandske pengespill på nett. Mellom 700 og 1 milliard kroner estimeres å være det totale beløpet som ble tapt, fordelt på 480.000 norske spillere.

Statistikk og undersøkelser viser at det er gjerne en liten andel av de med problemer, som taper mest penger. Dette betyr likevel ikke at problemet er mer, eller mindre alvorlig – hverken for de som spiller lite, eller mye. Når spilling – i hvilken som helst form, påvirker deg, eller noen du kjenner på en negativ måte, er problemet et faktum.

3 typer spillere: hvilken en er du?

Mennesker har siden tidenes morgen funnet opp spill, og det er en naturlig del av alle kulturer. Når det kommer til gambling, er dette også noe som har fulgt menneskene fra den gang noen kom på å satse noe han / hun eide, i håp om å vinne mer. Lykkespill innebærer risiko. Mennesker som spiller for alle andre grunner enn å ha det gøy, har større risiko for å utvikle problemer med spill.

Det finnes 3 typer ulike spillere når det kommer til pengespill:

Hvilken 1 av de 3 følgende typer spillere er du?

Hobbyspilleren

Hobbyspilleren er en mann / kvinne som:

 • spiller for å ha det gøy
 • spiller fordi det er en morsom fritidsaktivitet
 • ikke har et negativt forhold til spilling
 • bruker sunn fornuft (spillevett) når det spilles

90% av de rundt 500.000 norske spillerne som spilte på nett for penger i år 2013/2014 kan kategoriseres som hobbyspillere.

Risiko-spilleren

Risiko-spilleren er en mann / kvinne som:

 • tar unødvendig risiko
 • spiller for mer penger enn hva han / hun har råd til å tape
 • føler seg skyldig når han / hun spiller
 • føler skam og / eller ubehag i forbindelse med spillingen
 • havner lettere i krangel med familie / venner i forbindelse med spillingen
 • kan utvikle depresjon i forbindelse med hans / hennes spillvaner

8% av de rundt 500.000 norske spillerne som spilte på nett for penger i år 2013/2014 er i faresonen for å utvikle problemer relatert til deres spillvaner.

Problemspilleren

Problemspilleren er en mann / kvinne som:

 • har alvorlige problemer tilknyttet sine spillvaner
 • har lettere for å bli deprimert som følge av det å spille
 • føler seg alene og uglesett på grunn av spillingen
 • har meget stor skyldfølelse
 • grunnet sine spillvaner påvirker hans / hennes eget, eller familie, venners, kollegers liv på en negativ måte
 • har gjeld som følge av spillingen
 • lettere tyr til kriminelle handlinger for å få råd til å spille
 • lyver om spillingen

2% av de rundt 500.000 norske spillerne som spilte på nett for penger i år 2013/2014 faller dessverre under denne “typen” spiller.

Oppsummert betyr dette at ca. 10.000 nordmenn til enhver tid har alvorlige problemer tilknyttet gambling.

Merk: dette er estimater som kun gir en ca. pekepinn på de faktiske forhold, for norske spillere. På verdensbasis er det naturligvis samlet sett et langt større antall. Det kan være snakk om noe mindre antall spillere som faller inn under hver enkelt av de 3 typer spillere. Det er derimot mer sannsynlig at det foreligger store mørketall i forbindelse med dette.

Verktøy for å begrense spill

Alle som tilbyr en eller annen form for pengespill, enten det er Norsk Tipping, utenlandske online casino, eller andre tilbydere av spill hvor man kan satse og vinne ekte penger, plikter å tilby sine spillere verktøy som gir dem muligheter til å begrense, eller fullstendig kutte ut denne aktiviteten.

Nedenfor kan du lese mer om de mest vanlige verktøyene du som spiller på nett har tilgjengelig for hånd, til enhver tid – uansett hvor du spiller.

Spillegrenser

En som spiller for, og satser ekte penger skal ha muligheten til å sette grenser for sitt eget spill. Både via sin personlige spillerkonto, og / eller ved hjelp av spilltilbyderens kundeservice / support.

En spillegrense er i all hovedsak muligheten til å begrense innsats, tidsbegrensninger, maks beløp som kan tapes, med mer. Det er et frivillig hjelpemiddel, som har som hensikt i å hjelpe deg / andre med å kunne spille med trygge rammer.

Typiske eksempler på slike spillegrenser er:

 • Hvor lenge en kan spille
 • Hvor mye man kan spille for i løpet av en spill økt
 • Hvor lenge en kan være innlogget innenfor et gitt tidsrom
 • Hvor mye man kan satse totalt innen et gitt tidsrom
 • Hvor mye man kan gjøre innskudd for innen et gitt tidsrom

Det er mange spillere som slettes ikke har spilleproblemer som selv velger å benytte seg av slike grenser, fordi det gir en viss form for trygghet. Mens for andre er det en nødvendig, fysisk hindring som har som hensikt å hindre en å spille for mye.

Dessverre er det slik at det er både enkelt, og raskt å åpne en ny spillerkonto hos en annen tilbyder av pengespill. Dersom f.eks. den nye tilbyderen ikke har et samarbeid og avtale om utveksling av informasjon med den andre parten, er det umulig å oppdage.

Dersom du tar deg selv i å åpne flere kontoer for å spille mer enn hva du har angitt som grenser tidligere, er dette et tegn på et mer alvorlig problem. En bør da – som et minimum – vurdere “selvekskludering.

Les mer om selvekskludering i avsnittet nedenfor.

Selvekskludering

Om en føler, eller vet at “nå har det gått for langt”, er det mulig å benytte seg av “Selvekskludering”.

Selvekskludering betyr rett og slett det å hindre seg selv tilgang til spillerkontoen. Dersom en som spiller velger selvekskludering fra sin egen spillerkonto, er det umulig for vedkommende å logge seg inn igjen. Det går ikke an å logge seg inn, spille, ta ut penger, sette inn penger. Ingenting.

Før selvekskluderingen trer i kraft, har man mulighet til å velge lengden på selvekskluderingsperioden.

De vanligste alternativene for selvekskludering er:

 • 24 timer
 • 1 uke
 • 1 mnd.
 • 6 mnd.
 • 1 år
 • evt. for alltid

Problem med spilling: Når pengespill blir til spillavhengighet

Det å spille, uansett grunn og årsak – skal være en kilde til underholdning. De fleste av oss kaller det for “uskyldig moro”. I det øyeblikket det å spille ikke lengre forbindes med noe positivt, eller blir en “besettelse”, ringer det en bjelle.

I følge ICD-10, den tiende revisjonen av det Internasjonale Diagnosesystemet, defineres spilleavhengighet (patologisk spillelidenskap) slik:

”Lidelsen består av hyppige gjentatte episoder med pengespill som dominerer pasientens liv på en måte som skader sosiale, yrkesmessige, materielle og familiære forhold”.

Symptomer og tegn

Det finnes en rekke symptomer og tegn man kan se etter, både hos seg selv – eller hos andre for å avdekke et potensielt problem. Dersom svaret er “ja” på ett, eller flere av disse spørsmålene – bør man vurdere å ta en selvtest, evt. søke hjelp med en gang.

 • Personen lyver om spillingen.
 • Personen forsøker å vinne tilbake det tapte
 • Personen tror at han / hun snart vinner mye
 • Personen låner penger for å kunne spille
 • Personen bruker stadig mer tid på spilling
 • Personen virker sykelig opptatt av spilling
 • Personen klarer ikke slutte å spille
 • Personen føler at det å spille er avslappende
 • Personen gjør ulovlige ting for å få råd til å spille mer

Personen lyver om spillingen:

Et klassisk symptom på et alvorlig spilleproblem er når personen det gjelder forsøker å skjule hva han / hun gjør. En lyver, og bruker løgn som et verktøy for å unngå å fortelle sannheten til de man er glad i. Enten fordi man ikke tør, skjemmes, eller ikke har lyst til å prate om det, overhodet.

Personen forsøker å vinne tilbake det tapte:

Dette er også et klassisk symptom. Det kan også være slik at personen føler han / hun må spille, i forsøk på å vinne igjen det tapte. I mange tilfeller vil en person som gjør dette unnskylde seg med å si noe som “jeg slutter så snart jeg har vunnet”. De slutter som regel aldri, og ender gjerne opp med spillegjeld. Dette er en ond sirkel, som fort eskalerer til et langt mer potensielt skadelig problem, enn om man hadde begrenset seg selv, med f.eks. “spillegrenser”, og / eller “selvekskludering”.


Personen tror at han / hun snart vinner mye:

En som taper penger konsekvent, tror gjerne at neste storgevinst er “like om hjørnet”. Dette skyldes at man gjerne ikke evner å tenke logisk, har en overmåte god tro på “flaks” og / eller tror at det er hans / hennes tur til å vinne, fordi det bare er slik.

Personen låner penger for å kunne spille:

Personer som har problemer med spill, eller utviklet spilleavhengighet har vanskelig for å begrense seg selv. Et annet symptom er det å låne penger til å kunne spille mer. Enten via familie og venner, eller ved å fysisk låne penger fra en tilbyder av lånetjenester. Dessverre er det i dag enkelt å søke om kredittkort og / eller lån på nett – uten sikkerhet – og få svar på minutter. Pengene overføres gjerne samme dag.

Personen bruker stadig mer tid på spilling:

Det første man legger merke til som pårørende av en med spillrelaterte problemer er at personen det gjelder bruker på spilling. I de fleste tilfeller er personen mer konsekvent på spillingen, og i ekstreme tilfeller kan man oppleve at personen isolerer seg stadig mer, og blir a-sosial.

Personen virker sykelig opptatt av spilling:

Spillere som har et faktisk problem snakker sjelden åpent, og høyt om dette. De går gjerne “stille i gangene” for å unngå oppmerksomhet. Jo mer en person trekker seg unna, og prioriterer det å spille, jo mer alvorlig er problemet.

Personen klarer ikke slutte å spille:

Spilleren vet han / hun har et problem, og har et genuint ønske om å slutte å spille, men klarer det ikke. Ofte er alt som skal til for at personen blir motivert nok til å faktisk gjennomføre det å slutte, et par ører som lytter, og ikke noen som snakker.

Personen føler at det å spille er avslappende:

Å spille er en rekreasjonel aktivitet, som kan virke avslappende. Problemet oppstår først når personen ser på det å spille som en måte å unnslippe hverdagen fra, eller bruker det for å kunne “slappe av”. Nøkkelordet her er “virkelighetsflukt”, som er et klassisk faresignal i alle former for avhengighet.

Personen gjør ulovlige ting for å få råd til å spille mer:

Når man er desperat, og har utviklet en såpass alvorlig avhengighet at kriminelle, ulovlige ting blir gjort for å kunne få råd til å spille mer, har man et langt mer alvorlig problem å takle. For folk flest er terskelen fra det å være lovlydig til å bli kriminell, – med viten og vilje – meget stor. Veien til enda større problemer blir i slike tilfeller drastisk kortere, og konsekvensene deretter.

Når man trenger hjelp

Har du, eller noen du kjenner problemer i forbindelse med spill? Påvirker spillingen deg, eller andre på en negativ måte?

Ønsker du å få hjelp, eller vil ha mer informasjon?

God informasjon om emnet er kun et par klikk unna, og hjelpen er heller aldri langt unna. Bare i Norge finnes det mange uavhengige, så vel som offentlige organisasjoner og stiftelser hvis eneste agenda og mål er å hjelpe de som har behov for hjelp.

Her følger en kort og konkret liste over hvem som kan hjelpe deg:

 • www.hjelpelinjen.no
  • Norsk organisasjon, hvor Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud er samarbeidende parter. Her får du hjelp på dagen, og kan være anonym i din kontakt med dem.
 • www.spillbehandling.no
  • Fjernbasert behandlingstilbud for spillavhengighet, som ikke krever legehenvisning (men motivasjon og egeninnsats). Tilbudet er finansiert av Helsedirektoratet, og er gratis. Behandlingen foregår ved hjelp av ukentlige, skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler i 3 måneder.
 • www.spillkontroll.no
  • Behandlingstilbud fra stiftelsen Blå Kors, og er form for “førstehjelp” for familier og personer i krise som følge av problematisk spilladferd.